Edycja 2017/18

Temat przewodni edycji  2016/17

„W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”