Konferencje

„…dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób wymianą darów”
 Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint

 • chrzescijanstwo-judaizm-islam-br-–-sztuka-dialogu-w-koncepcji-jana-pawla-ii.jpg

  Chrześcijaństwo, judaizm, islam
  – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II


  Konferencja 17- 18 czerwca 2014 roku
  Konferencja "Chrześcijaństwo, judaizm, islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II" była podsumowaniem pontyfikatu Jana Pawła II z perspektywy działań na  rzecz  dialogu  międzyreligijnego:  czym  był  dialog  międzywyznaniowy  w  ujęciu  Ojca Świętego,  przełomowe  inicjatywy,  perspektywy  i  problemy,   tło  historyczne.   Poruszona została także kwestia kontynuacji idei dialogu: oblicze dialogu obecnie - podążanie drogą wytyczoną przez Jana Pawła II czy nowe podejście? Najważniejsze inicjatywy ostatnich lat, nowe wyzwania, próba oceny sytuacji we współczesnym świecie: realne zagrożenia, a także obszary,  w  których  dialog  rozwija  się  bez  przeszkód.

 • Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli

  Dyskusja  16 czerwca 2014 roku

  Założeniem I edycji projektu „Oblicza dialogu” było zwrócenie uwagi na tematykę sakralną w budownictwie różnych kultur i religii na przestrzeni wieków. Architektura  to  trwałe  świadectwo  wielokulturowości  regionów,  wzajemnych  wpływów, przenikania  się  stylów  architektonicznych  i  detali.  Obustronne  inspiracje  mają  zarówno charakter przestrzenny (czyli rozchodzenie się wpływów na różne kraje i kontynenty), jak  czasowy (świadome nawiązywanie do rozwiązań wieków wcześniejszych, np. architektury antycznej, średniowiecznej itp.
  Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali: dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, dr Elżbieta Przybył-Sadowska, dr hab. Leszek Hońdo, mgr inż. arch. Andrzej Mikulski (twórca Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”), ks. dr Adam Wąs.