Warsztaty

Warsztaty kaligrafii łacińskiej i perskiej

Podczas warsztatów tematycznych w ramach projektu "Oblicza Dialogu" uczestnicy poznawali tajniki budownictwa sakralnego oraz sztuki zdobniczej. Zajęcia prowadzone przez Fundację Sztuka Kaligrafii oraz Galerię 2 Światy przybliżyły uczestnikom liternictwo łacińskie oraz perskie. Odbiorcy dowiedzieli się między innymi, skąd wziął się dzisiejszy kształt cyfr arabskich, nauczyli się prostych zapisów w języku perskim  oraz poznali, jak trudnym zajęciem było ręczne przepisywanie ksiąg. Zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem.Organizatorem projektu "Oblicza Dialogu"  jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Celem projektu jest poszukiwanie wspólnych płaszczyzn pomiędzy różnymi religiami i kulturami. Temat tegorocznej edycji zogniskowany został wokół architektury sakralnej oraz sztuki czytania symboli.

kaligrafia arabska