Projekt

Głównym celem projektu "Oblicza Dialogu" jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. „Oblicza Dialogu” to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym. Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego "Oblicza dialogu". Adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Proponowany program edukacyjny ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.


Najważniejszymi założeniami edukacyjnym projektu są:
· promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności,
 · podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach,
· poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych jako droga do akceptacji odmienności.
Ze względu na kontekst kulturowy projekt "Oblicza dialogu" wraz z programem edukacyjnym "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" wymagają skupienia jak największej liczby instytucji oświaty, nauki i kultury wokół idei, jaką jest edukowanie społeczeństw, zwłaszcza młodego pokolenia, w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodów kulturowych czy wyznaniowych.

 

 

Uczestnikom warsztatów tematycznych II edycji projektu towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej - Oddział Kraków.
Program poświęcony jego realizacji wyemitowany został 29 maja 2015 roku, w ramach cyklu: „Wiara i życie”.

 

 

Elektroniczna wersja katalogu poprzedniej edycji projektu. 

 

Patronat honorowy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie  Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  Katedra  Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ  

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie    Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie    Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

 

Patronat medialny:

portal Tezeusz.pl  radio Plus w Krakowie  portal Frańciszkańska3