Kalendarium

Oto nasz plan pracy:

  1. Geneza największych religii świata - prezentacja multimedialna
  2. Przekaz, filozofia, nakazy moralne - gazetka z okazji Dnia Tolerancji
  3. Kultura kształtująca wiarę - pokaz mody
  4. Bliżej poszczególnych kultur - wycieczka śladami różnych religii
  5. Zakazy i nakazy religijne, czyli tabu w religii - plakat
  6. Uniwersalizm religijny - rozmowa z zaproszonym gościem
  7. Uczymy się tolerancji - podsumowanie