Edycja 2016/17

Hasłem IV edycji programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” jest: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”. Temat ten jest ogólnym drogowskazem do podejmowanych działań.

W roku szkolnym 2016/17 gościmy placówki oświatowe z województw: małopolskiego, śląskiego  (bardzo duża reprezentacja), świętokrzyskiego, łódzkiego, podlaskiego, kujawsko - pomorskiego i zachodniopomorskiego. Mamy także Progimnazjum im. Jana Pawła II z Wilna.
Zachęcamy do aktywności na oficjalnym profilu Oblicza Dialogu w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/ObliczaDialogu) polegającej np. na zamieszczaniu na tablicy treści oraz zdjęć publikowanych równolegle na prowadzonych przez uczestników (uczniów) stronach internetowych, udostępnianiu zdjęć, komentowaniu, współpracy z innymi grupami projektowymi.

Zachęcamy do kontaktowania się pomiędzy grupami projektowymi w celu wymiany doświadczeń, łączenia pomysłów i inicjatyw, a także pomocy logistycznej. Wzajemne kontakty to także dialog. Zapraszamy do odwiedzenia Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

 

 

 

Patronat honorowy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Katedra Porównawczych Studiów  Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
Jewish Community Center of Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie)
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego Instytut Kultury Spotkania i Dialogu
Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Patronat medialny:

Franciszkanska3
Radio Plus
Tezeusz