Warsztaty KPSC UJ

„Azja jest kolebką największych religii świata - judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i hinduizmu. Tutaj powstało też wiele innych duchowych tradycji, takich jak: buddyzm, taoizm, konfucjanizm, parsyzm, zaratusztrianizm, dżinizm, sikhizm i szintoizm. Poza tym miliony ludzi wyznają religie tradycyjne lub rodowe o różnych stopniach struktur dotyczących obrzędów i oficjalnego nauczania religijnego. Kościół żywi głęboki szacunek do tych tradycji i próbuje nawiązać szczery dialog z ich zwolennikami”.


Jan Paweł II, adhortacja apostolska Ecclesia in Asia, 1999

 


W związku z nauczaniem Jana Pawła II oraz postanowieniami deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra aetate” Instytut Dialogu Międzykulturowego zaprasza uczniów starszych klas szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami na warsztaty tematyczne prowadzone przez pracowników naukowych i doktorantów Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego a także członków Fundacji Punkt Kultury.
Proponowana tematyka  warsztatów jest spójna  z IV edycją projektu cyklicznego „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Na program edukacyjny dla młodzieży szkolnej składają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.
Hasło tegorocznej edycji: W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata.