O nas

Jesteśmy uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie.

Naszą placówkę tworzą Szkoła Podstawowa nr 154 z oddziałem przedszkolnym, Gimnazjum nr 63 oraz internat.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz z zaburzeniami w rozwoju mowy.

Stwarzanie przestrzeni do rozwijania dziecięcych pasji, zainteresowań i samorządności uczniów, a także poszukiwanie metod i form pracy pozwalających dzieciom na zdobycie zintegrowanej wiedzy o otaczającej rzeczywistości to główne cele jakie przyświecają pracy pedagogicznej Ośrodka.

Istotną rolę odgrywa także tworzenie dzieciom niedosłyszącym warunków pozwalających na integrację ze środowiskiem oraz przygotowanie ich do życia w świecie globalnym.