Nasz Projekt

Jesteśmy uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Działamy w Szkolnym Klubie Historycznym im. Armii Krajowej. Realizujemy różne projekty edukacyjne dotyczące historii najnowszej i nie tylko. Zainteresował nas program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" i postanowiliśmy zrealizować projekt pt. „Motyw raju w religiach świata”.

Czego chcemy się dowiedzieć?

- jakie jest wyobrażenie raju w chrześcijaństwie, judaizmie, islamie, hinduizmie i buddyzmie;

- czy te wizje raju różnią się od siebie, czy są podobne;

- jaki jest poziom wiedzy „szarego człowieka” na temat różnych religii;

- przy okazji jakich świąt przytaczany jest obraz raju;

- w jaki sposób nakazy religijne ukierunkowują postępowanie człowieka, aby mógł dostąpić raju.

 

Nasze pomysły:

- odnajdziemy motyw raju w różnych tekstach kultury;

- przeprowadzimy konkurs, dotyczący wizji raju w różnych religiach;

- przeanalizujemy wersy Biblii, Koranu, Księgi Wedy pod kątem drogi do raju;

- zrealizujemy miniprojekt „Przez żołądek do raju” połączony z degustacją potraw spożywanych przez wyznawców różnych religii;

- przeprowadzimy sondę uliczną wśród mieszkańców Nowego Targu na temat znajomości różnych religii;

- odwiedzimy miejsca, które przybliżą nam tradycje i zasady obecne w innych religiach.