O nas

           Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Poryte - Jabłoń położonej w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego. Do naszej placówki, oprócz polskich dzieci, uczęszczają  dzieci z: Czeczenii, Ukrainy, Tadżykistanu i Dagestanu, dlatego możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy szkołą międzykulturową.

     Dzieci cudzoziemskie po raz pierwszy trafiły do nas już  w 2003 roku. Były to dzieci uchodźców: dwie dziewczynki – jedna z Czeczenii, druga z Inguszetii i chłopiec z Ukrainy. W kolejnych latach liczba cudzoziemców zwiększyła się kilkukrotnie. W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 40 dzieci cudzoziemskich.

Aby pokonać bariery, jakimi są: ogromne różnice kulturowe i religijne, w naszej szkole prowadzimy szereg działań służących wzajemnemu poznawaniu historii, kultury i religii oraz rozwijaniu wrażliwości międzykulturowej, dlatego w tym roku postanowiliśmy wziąć udział w projekcie "Młody Asyż".