Kontakt

 

Zespół Szkół Samorządowych

            Wielgus 59

28-500 Kazimierza Wielka

    tel./fax: 41 352 51 08

   e-mail: gwielgus@wp.pl

www.szkolawielgus.pl

facebook