Paginacja strony

 

Dla pokazania efektu działania opisanej metody, użyłem komendy BREAK bezpośrednio po wstawionym w tekst obrazku.

 

 

Mozliwości jakie daje paginacja wykorzystałem do stworzenia elektronicznej wersji katalogu edycji projektu 2015