Warsztaty

Oferta warsztatów edukacyjnych
organizowanych przez Instytut Dialogu Miedzykulturowego im. Jana Pawła 2 w Krakowie.