Edycja 2017/18

Hasłem IV edycji programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” jest: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze.. Temat ten jest ogólnym drogowskazem do podejmowanych działań.

 

 

 

 

Patronat honorowy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Katedra Porównawczych Studiów  Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
Jewish Community Center of Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie)
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego Instytut Kultury Spotkania i Dialogu
Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Patronat medialny:

Franciszkanska3
Radio Plus
Tezeusz