Konkurs Palm Wielkanocnych

W Niedzielę Palmową w kościele NMP w Libuszy miało miejsce uroczyste podsumowanie
KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ organizowanego przez SU we współpracy z księżmi
parafii.
Celem organizowanego konkursu było propagowanie tradycji związanej ze Świętami
Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości
ludowej. Konkurs stworzył doskonałą okazję do międzypokoleniowej działalności artystycznej
oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem
i zainteresowaniem kultywowaniem wielkanocnej tradycji. Słowa te skierowane są
w szczególności do uczniów, którzy nie szczędzili czasu na przygotowanie przepięknych
bibułkowych kwiatów i ozdób do palm. Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości
Niedzieli Palmowej za przygotowanie małych i większych rozmiarów palm wielkanocnych.
Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy włączyli się w ich przygotowanie
i dostarczenie do kościoła.  
Najpiękniejsze palmy w kilku kategoriach wiekowych wybrała specjalnie powołana komisja
konkursowa w składzie: ks. Stanisław Dębiak, ks. Michał Dusza, p. Danuta Dyląg oraz
p. Renata Gryboś. Jurorzy zwracali szczególną uwagę na zgodność z tradycją regionalną,
estetykę wykonania i walory artystyczne oraz rodzaj wykorzystanych materiałów.
Dostarczone na konkurs palmy prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny i trudno było
wybrać tę najładniejszą, stąd też komisja przyznała kilka równorzędnych miejsc.