Międzypokoleniowy Żonkilowy Marsz Nadziei

Przez Gorlice przeszedł Międzypokoleniowy Żonkilowy Marsz Nadziei, który miał na celu
ukazanie solidarności z osobami potrzebującymi opieki hospicyjnej. Tegoroczny Żonkilowy
Marsz Nadziei poprowadził przyjaciel Pól Nadziei, Pan dr Stanisław Jarecki. W akcji
uczestniczyło mnóstwo dzieci z szkół powiatu gorlickiego. Oczywiście nie mogło zabraknąć
naszej grupy oraz wolontariuszy SKW w tak ważnym dniu. Marsz Żonkilowy poprzedziła
uroczysta Msza Święta w Bazylice Mniejszej.
Gorlicki Dzień Osób Niepełnosprawnych realizowany pod patronatem Burmistrza Miasta
Gorlice Rafała Kukli i Przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Wrońskiego miał na celu
zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne, ich problemy, a także potrzebę integracji.
To również promocja idei wolontariatu wśród społeczeństwa, ukazanie radości, jaką daje
pomoc drugiemu człowiekowi oraz uwrażliwienie na los osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych.