Kontakt

 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH 
ul.Piłsudskiego 19
33-100 Tarnów
tel/fax: 14 655 97 11 / 14 655 9712
e-m@il: sekretariat@zstz.tarnow.pl

zstztarnow@prokonto.pl

 

Zamieszczone dane służą wyłącznie potrzebom projektu "Oblicza Dialogu".
Zabrania się ich wykorzystywania oraz przetwarzania bez uzyskania osobnej zgody.
Zakaz nie dotyczy uczestników projektu.