Wykłady i warsztaty tematyczne

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie gościł 433 uczniów z małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odwiedziły nas placówki oświatowe z Dąbrowy Tarnowskiej, Lubnia, Łapanowa, Kamienia, Krakowa, Koszyc Wielkich, Poskwitowa, Sierczy, Stróży, Tarnowa, Waganowic, Wieliczki i Woli Radłowskiej. Warsztaty prowadzone były w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego przy ul. Totus Tuus 30 w Krakowie oraz w siedzibie Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ przy ul. Grodzkiej 52.
Młodzież poznawała tradycje chrześcijańskie, a także dawną skandynawską kulturę; historię oraz tradycje Izraela – w tym obrzędowość święta Chanuka; chińskie Święto Środka Jesieni oraz obchody japońskiego Nowego Roku. Uczniowie dowiedzieli się również, jak wyglądały dawne słowiańskie obrzędy. Wysłuchali wykładu na temat obchodów meksykańskiego święta zmarłych - Dia de los Muertos. Mieli także okazję obserwować, jak wytwarzano w dawnych wiekach świece z wosku pszczelego. Dowiedzieli się, jak produkowano najpopularniejsze źródło światła, które było nieodłącznym elementem iluminacji świątyń. Uczyli się również trudnej sztuki pisania ikon – sakralnych obrazów powstałych w kręgu kultury bizantyjskiej. Zajęcia łączyły część teoretyczną z działaniami praktycznymi. Wykłady i warsztaty wsparli swą wiedzą pracownicy naukowi Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, członkowie Stowarzyszenia „Dni Izraela” oraz krakowscy artyści plastycy.