Papież Dialogu

Ojciec Święty Jan Paweł II zainicjował proces szerokiego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. 27 października 1986 roku zorganizował Światowy Dzień Modlitwy o Pokój we włoskim mieście Asyż. Zaproszenie przyjęli reprezentanci kilkudziesięciu światowych religii oraz politycy i działacze społeczni. Miasto Asyż zostało wybrane przez Jana Pawła II ze względu na postać Świętego Franciszka, którego postawa symbolizuje tolerancję religijną i kulturową. Spotkanie przedstawicieli wielu wyznań w Asyżu było pierwszym takim wydarzeniem w historii świata i stało się drogowskazem w drodze do pojednania, wzajemnej tolerancji i pokoju.