Oblicza Dialogu

to  wieloletni projekt cykliczny prowadzony przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez  cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II. W ramach projektu organizowane są wykłady, warsztaty tematyczne, wystawy, koncerty oraz  programy edukacyjne.
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była: Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach.