Edycja 2016/17

Temat przewodni edycji  2016/17

W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata.