Edycja 2018/19

Temat przewodni edycji  2018/19

„Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.”