Edycja 2019/20

VII edycja projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.


Hasło obecnej edycji: „Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach.."


Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Jego głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Poprzednią, VI edycję ukończyło 27 placówek oświatowych z całej Polski. Bezpośrednio w projekt zaangażowanych było 772 uczniów. W ostatnim roku stronę projektu www.obliczadialogu.pl odwiedziło ponad 250 tys. odbiorców.