Edycja 2020/21

Świat może być niekiedy groźnym żywiołem
— to prawda —
ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją
ma w sobie siłę Ducha,
aby stawić czoło zagrożeniom tego świata.
Jan Paweł II, 1997
Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu.
(Koh, 3,1- 3, 4)

 

 

 

VIII edycja projektu „Oblicza Dialogu” przebiegała pod hasłem „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”. W tym roku szkolnym analizowaliśmy zagadnienia odnoszące się do sposobów celebrowania radosnych i smutnych chwil w życiu ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Pomimo różnic religijnych i kulturowych każdy człowiek, każda grupa etniczna, każde społeczeństwo przeżywa momenty radosne, beztroskie, idylliczne, a także mierzy się w swoim życiu ze smutkiem, melancholią czy zwątpieniem. Czas pandemii skłaniał do szczególnej refleksji na ten temat.
W życiu każdego człowieka istnieją chwile smutku i radości, pracy i odpoczynku, tworzenia i burzenia, przychodzenia i odchodzenia. Wszystkiego potrzebujemy, aby odnaleźć swoje jestestwo, aby odnaleźć sens swojego istnienia. Tak samo jak nasi przodkowie, potrzebujemy miłości, akceptacji, zainteresowania, bliskości. Potrzebujemy mieć swoją tożsamość, swoje miejsce na ziemi. W  tradycyjnych społecznościach czas podzielony był na okresy przynależne do sfery sacrum i do sfery profanum. W swojej mądrości, wynikającej z dziedzictwa pokoleń, wiedzieli nasi przodkowie, że człowiek kształtuje rzeczywistość wokół siebie ciężko pracując i walcząc z przeciwnościami. Do prawidłowego funkcjonowania zarówno jednostek jak i wspólnoty potrzebny jest jednak również czas świąt i czas zabawy. Jest także potrzebny czas zadumy nad sobą samym i otaczającym nas światem, czas dobrowolnego wyrzeczenia się przyjemności, dobrowolnego umartwienia.
Myślą przewodnią nauczania Jana Pawła II była godność każdej osoby ludzkiej. W encyklice Dives in misericordia Jan Paweł II wskazywał na godność jako szczególne źródło radości. Człowiek może także czerpać radość z nadziei, z chęci czynienia dobra, z zachwytu nad dziełami Stwórcy oraz z obcowania z pięknem.

Aby sprostać wyzwaniom sytuacji, wszystkie zadania można bbyło wykonywać online. Dotyczyło to zarówno obiegu dokumentów (karty zgłoszeń, planów, sprawozdań itp. ) jak i realizacji wszelkich zadań, zwłaszcza w kategorii „korzystamy”.

Realizacja VIII edycji projektu trwała od 30 października 2020 roku do 14 maja 2021 roku.
Datą końcową VIII edycji projektu był dzień 14 maja 2021 roku.


------------------

Za: K. Juszczak, „…jest czas umierania”, https://portal.tezeusz.pl/blog/jest-czas-umierania/
M. Bąk, Walka postu z karnawałem,  http://wrodzinie.pl/wojna-postu-z-karnawalem/