Nasza szkoła

Publiczne Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej. Koncepcja pracy szkoły służy rozwojowi uczniów, osiąganiu przez nich wysokich wyników nauczania oraz nabywaniu pożądanych społecznie postaw i umiejętności społecznych. Oferta edukacyjna pozwala rozwijać uzdolnienia uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi ludzi potrzebujących.