27. Pamiętamy! Jom Ha-Shoah - Dzień Pamięci Ofiar Zagłady

Jom ha-Szoa, czyli Dzień Pamięci Holocaustu (Jom HaZikaron laSzoa we-laGewura) oznacza dosłownie  "Dzień (Pamięci) Zagłady i Aktów Odwagi" i obchodzony jest wg żydowskiego kalendarza 27. dnia miesiąca nisan. W tym roku był to dzień 5 maja.  Święto upamiętnia śmierć wszystkich Żydów, którzy zginęli z rąk nazistów. Główne uroczystości odbywają się w Instytucie Pamięci Narodowej Jad Vaszem w Jerozolimie, w instytucji, której zadaniem jest dokumentowanie i przechowywanie świadectw męczeństwa i bohaterstwa Żydów europejskich w okresie Holokaustu. Tego dnia wszystkie żydowskie lokale rozrywkowe w Izraelu są zamknięte. Do tradycji należy wstrzymanie ruchu ulicznego o 10.00  na dwie minuty przy dźwięku syren. Uroczystości rozpoczynają się już wcześniej na Placu Warszawskiego Getta w Jad Vaszem. Flagi państwowe zostają opuszczone do połowy masztu. Kina, teatry, puby, dyskoteki są zamknięte. Programy radiowe i telewizyjne skupiają się na Zagładzie.

W tym dniu na terenie dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz odbywa się Marsz Żywych Marsz Żywych, w czasie którego Żydzi, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady utworzone przez Niemców podczas wojny. Poznają także historię Żydów w Polsce, spotykają się z rówieśnikami i polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. W Marszu uczestniczą także młodzi ludzie z Polski, przyjeżdża wielu zagranicznych gości.Przechodzą oni wspólnie „drogą śmierci” z byłego niemieckiego obozu Auschwitz do Auschwitz II-Birkenau. W trzykilometrową trasę uczestnicy wyruszą spod bramy z napisem „Arbeit macht frei”.

Także i my w naszym mieście chcieliśmy przyłączyć się do ważnego dzieła pamięci o niewinnych Ofiarach. Spotkaliśmy się w tym dniu przy 2 zbiorowych mogiłach mszańskich Żydów, gdzie zapaliliśmy symboliczne znicze, według żydowskiego zwyczaju położyliśmy na grobach kamyki, odmówiliśmy Psalm 16 i 23, zaśpiewaliśmy po hebrajsku fragment Psalmu 122, którego nauczyliśmy się podczas warsztatów języka hebrajskiego. Na miejsca spoczynku Ofiar przynieśliśmy kilka zdjęć przedstawiających ich twarze, by choć w ten sposób przypomnieć i uszanować ich tragiczną, straszną śmierć. Przygotowaliśmy krótką prezentację o Yom Ha-Shoah, wspomnieliśmy także rodzinę Pani Krystyny Carmi, która obdarowała nas wspomnieniową książką „Cudowne drogi Opatrzności”, w której opisała historię swojej rodziny i drogę swojego ocalenie z piekła Holokaustu. Przeżyła jako jedyna z licznej, kochającej się rodziny mieszkającej przed wojną w Obertynie na Kresach (obecnie Ukraina).