Mosty zamiast murów – wielopokoleniowe spotkanie z historią brzeskich Żydów

21 lutego br. młodzież wraz z opiekunami wzięła udział w wielopokoleniowym spotkaniu z historią brzeskich Żydów, które stanowiło jednocześnie podsumowanie projektu „Szkoła Dialogu”. Projekt ten zrealizowany został przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1 w Brzesku. Nad realizacją działań projektowych czuwały panie Bernadeta Styczeń oraz Agata Marek. Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu „Briegel – śladami brzeskich Żydów”.

Film dostępny jest do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=VLKLAVr_vts

Następnie młodzież wysłuchała interesującego wykładu pani Agnieszki Kani iz Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat „Budowanie tożsamości narodowej i kulturowej w duchu tolerancji”. Ostatnia część spotkania przeznaczona została na dyskusję. Głos w niej zabrali przedstawiciele młodego pokolenia oraz eksperci Anna Brzyska, Jerzy Wyczesany i Olga Danek. Najcenniejsze wypowiedzi, a zarazem te najbardziej wzruszające należały do świadków historii prof. Mieczysława Dyląga i księdza Franciszka Kostrzewy.

Spotkanie „Mosty zamiast murów”, było żywym świadectwem kształtowania wśród młodego pokolenia postawy otwartości, poszanowania oraz tolerancji względem religii, kultury czy pochodzenia. Most zamiast muru ma łączyć ludzi, jednoczyć w burzeniu barier w postaci uprzedzeń czy stereotypów.

Składamy serdeczne podziękowania pani Bernadecie Styczeń za zaproszenia oraz pani Alicji Koźmińskiej za wspaniałe przyjęcie w murach Biblioteki Pedagogicznej w Brzesku.