Edycja 2017/18

Hasłem V edycji programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” jest: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze". Temat ten jest ogólnym drogowskazem do podejmowanych działań.

 

 

 

 

Patronat honorowy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Katedra Porównawczych Studiów  Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Jego Eminencja Arcybiskup Stanisław Gądecki - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Jego Ekscelencja Biskup Rafał Markowski - Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego i Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie
Jewish Community Centre of Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie)
Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego Instytut Kultury Spotkania i Dialogu

 

Patronat medialny:

portal Franciszkańska3
Radio Plus