Regulamin

 

 

MŁODY ASYŻ.
MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU

 

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY SKIEROWANY                   
DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW,                  
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


V EDYCJA

„W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”

rok szkolny 2017/2018

 


Oblicza Dialogu

MŁODY ASYŻ.
MŁODZIEŻ NA RZECZ
TOLERANCJI I POKOJU

 

REGULAMIN
 
PROJEKTU EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO

kształtującego wśród uczniów działania i postawy otwarte na inne kultury i religie; skierowanego na poznawanie, dialog i współistnienie z drugim człowiekiem;  zwalczającego stereotypy.

 

 

 

V edycja
„W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”
rok szkolny 2017/2018

 

Organizator Projektu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Strony: