O nas

Nasza szkoła:

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie ( województwo pomorskie).

W naszej szkole priorytetem jest integracja.

Posiadamy oddziały integracyjne na I i II poziomie edukacyjnym. Panuje w niej przyjazna atmosfera. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych mamy wiele kół przedmiotowych i zainteresowań .Dają one możliwość poszerzania swojej wiedzy, nabywania nowych wiadomości oraz umiejętności. Z kół szczególnie integrujących i reprezentujących naszą szkołe można wymienić : Chór szkolny ,,Carpe Diem”, chórek ,, Smyki”, zespół regionalny ,,Samborowe dzieci”.Mamy także zajęcia dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych , m.in. terapię, rewalidację, logoterapię i wiele innych. Mamy też od 9 lat cykliczne audycje w w Diecezjalnym Radiu Głos pt. : ,, Bądź zawsze naszym tatą – dzieci poznają myśli św. Jana Pawła II”.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą znaczne sukcesy na szczeblach powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz sportowych.

Bierzemy udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych:,, Radosna Szkoła” , ,,Owoce w szkole”, ,,Mleko dla szkół” , ,,Bezpieczny Puchatek” , ,,Czytające Szkoły” , ,,Mały Mistrz” , ,,Mamo, tato – piję wodę”.

Hasło wychowawcze na rok szkolny 2017/2018 :

,, Kultura i szacunek tworzą dobry wizerunek”.

Mając na względzie dobro, szacunek dla każdego człowieka - małego, dużego, dziecka i dorosłego - przystąpiliśmy do Projektu ,, Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”.

Działania i nasza realizacja zadań Projektu obejmują różne przedmioty i zajęcia w szkole oraz poz nią.

  • Koordynatorzy Projektu naszej szkoły:

Anna Tusznio - katechetka

Iwona Siadak – pedagog

Elwira Andraszewicz - nauczyciel muzyki

Katarzyna Andrearczyk – nauczyciel plastyki, etyki

Magdalena Hildebrandt – nauczanie zintegrowane, integracja

Małgorzata Kornas – nauczyciel historii

Krzysztof Gdaniec – katecheta

 

  • Liderzy Projektu – uczniowie klas IV – VII.

    Liderzy Swoją postawą, pracą i zaangażowaniem zachęcają swoich kolegów i koleżanki do realizacji podejmowanych zadań w ramach Projektu:

- Kl. VII : Szymon Słowicki, Jan Wiśniewski, Roksana Szymoniak, Kornelia Ochmińska, Klaudia Wlazłowicz.

- Kl.VI c: Zofia Muszarska, Paweł Dietrich, Mateusz Piotrowski, Nikodem Czapski – Pruszak,Julia Morus.

- Kl. V c: Milena Schleser, Natalia Łucka, Anna Laskowska , Emilia Gardzińska, Oliwia Siadak.

- Kl. IV a: Katarzyna Lachowicz, Oliwia Stawicka, Bruno Stubba, Klaudia Nabakowska , Zuzia Piotrowska.