O nas

 

W sferze sacrum….. w sferze tego, co święte…… Sztuka o charakterze religijnym, tworzona dla potrzeb Kościoła i wynikająca z wiary i potrzeb artystów znacznie nas ubogaciła. Wieki chrześcijaństwa w naszym kraju pozostawiły nam w spadku po poprzednich pokoleniach arcydzieła kultury religijnej.

Nasze miasto jednoznacznie kojarzone jest z Jasna Górą – szczególnym miejscem kultu religijnego. W tym miejscu znajduje się wiele dowodów miłości do Maryi wzbogacających jednocześnie naszą polską kulturę.

 

 

 

 

 

Jan Paweł II – patron naszych szkół  technikum i szkoły branżowej -  do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha  3 czerwca 1979 roku mówił, że naród polski „…swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi – polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom….” I dalej  mówił „… Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed wami z tym dziedzictwem, jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I proszę was: Pozostańcie wierni temu! Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom!”.

 

 

 

 

 

Tak rozumiemy nasze działania w projekcie.

Nie rozumiemy tego, czego nie znamy. Poznawać więc także będziemy  działania kościoła ewangelicko – augsburskiego oddającego posługę ewangelikom w  naszym mieście. Przybliżać będziemy też kulturę żydowską. To w naszym mieście  jest stała wystawa Żydzi Częstochowianie.

„Kultura nie może istnieć bez religii. W jakimś sensie kultura sublimuje się w  religię, a religia wyraża się w kulturze…” Czy po kilku miesiącach będziemy zgadzać się z Andriejem Tarkowskim, rosyjskim reżyserem filmowym, którego słowa tutaj przytaczamy ?