O nas

Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej. W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju.” 

Nasze działania mają mieć na celu uwrażliwienie młodzieży na sztukę w różnych wyznaniach i religiach. Wychowanie do szacunku wobec innych religii, ukazanie, że mimo wielu różnic, łączy nas umiłowanie do  piękna obrazów, rzeźb, muzyki itp. Włączenie uczestników projektu w tworzenie tej sztuki, poprzez udział w warsztatach, czy zajęciach dodatkowych. 

Zależy nam aby w rezultacie naszych wspólnych działań młodzież stała się otwarta na wyznawców innych religii, aby chciała coraz lepiej poznawać ich kulturę i sztukę. Aby rozwijała w sobie, również po zakończeniu projektu, poczucie estetyki i piękna sztuki sakralnej.