O nas

Historia naszej szkoły sięga 1910 roku, kiedy to w Ochojcu, należącym wówczas do gminy Piotrowice powiatu pszczyńskiego, wybudowano szkołę podstawową, na bazie której w 1954 roku powstało Liceum Ogólnokształcące. W 1964 r. dotychczasową Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr VIII przemianowano na V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Katowicach.

Mimo wieloletniej tradycji jesteśmy nowoczesną szkołą, która dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb zmieniającego się świata i zainteresowań naszych uczniów.

Kształcimy młodzież na wielu płaszczyznach. Staramy się, aby uczniowie jak najpełniej przyswoili sobie wiedzę z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych. Nauka to jednak nie wszystko. Podejmujemy różnorodne działania, dzięki którym uczniowie realizują swoje pasje, rozwijają zainteresowania, odnajdują drogi, którymi kroczą w dorosłym życiu.

Istotne miejsce w działalności Liceum zajmuje edukacja humanistyczna. Uczniowie przygotowują przedstawienia  teatralne, cykliczne wieczorki poetyckie, jak również spotkania z muzyką, tradycją oraz ludźmi wielkiego formatu. Organizujemy debaty przygotowujące uczniów do aktywności i społecznego dialogu. Popularną tradycją „Piątki” jest organizowanie szkolnych wycieczek zagranicznych, podczas których uczniowie doskonalą znajomość języków obcych, poznają kulturę i obyczaje zwiedzanych państw. Wszystkie te działania mają na celu „otwarcie się” na kontakty z przedstawicielami innych narodowości i kultur.

Ważna jest dla nas świadomość miejsca, w którym się urodziliśmy i mieszkamy, dlatego wiele uwagi poświęcamy edukacji regionalnej organizując cyklicznie Dni Śląska, podczas których uczniowie zapoznają się z historią Śląska i wynikającą z niej wielokulturowością regionu. Realizacja projektu Oblicza Dialogu świetnie wpisuje się w podejmowane przez nas działania, umożliwia rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie właściwych postaw naszych wychowanków.