Edycja 2018/19

 

 

Ruszyła VI edycja projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na  rzecz tolerancji i pokoju” prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.


Hasło obecnej edycji: "Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach."
Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Jego głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez  cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.
Poprzednią, V edycję ukończyło 31 placówek oświatowych z całej Polski.  Bezpośrednio w projekt zaangażowanych było 627 uczniów. W ostatnim roku stronę projektu www.obliczadialogu.pl odwiedziło ponad 300 tys. odbiorców.

 

 

 

Patronat medialny:

portal Franciszkańska3
Radio Plus