Regulamin edycji 2018/19

UWAGA!
TEMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 16 LISTOPADA 2018

 

MŁODY ASYŻ.
MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU

 

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY SKIEROWANY                   
DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW,                  
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


VI EDYCJA

„Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.”

rok szkolny 2018/2019

 

 

Organizator Projektu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie