O nas

Zespół Szklono - Przedszkolny w Woli Radłowskiej po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu edukacyjno - wychowawczego "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Nasza placówka od wielu lat działa na rzecz aktywizacji społeczności szkolnej oraz lokalnej organizując różnorodne wydarzenia kulturalne, religijne oraz patriotyczne. Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Radłowskiej przystąpili do projektu już po raz czwarty. Nasza grupa składa się z 20 osób w skład, której wchodzą uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy III gimnazjum. Tegorocznej VI edycji przyświeca hasło "Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach".