O nas

Jesteśmy uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie.
Naszą placówkę tworzą Szkoła Podstawowa nr 154 z oddziałem przedszkolnym, klasami gimnazjalnymi oraz internatem.
Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz z zaburzeniami w rozwoju mowy.
Stwarzanie przestrzeni do rozwijania dziecięcych pasji, zainteresowań i samorządności uczniów, a także poszukiwanie metod i form pracy pozwalających dzieciom na zdobycie zintegrowanej wiedzy o otaczającej rzeczywistości to główne cele jakie przyświecają pracy pedagogicznej Ośrodka.
Istotną rolę odgrywa także tworzenie dzieciom niedosłyszącym warunków pozwalających na integrację ze środowiskiem oraz przygotowanie ich do życia w świecie globalnym. Poznawanie kultur   i religii mieszkańców różnych części świata, w ramach kolejnej edycji projektu "Oblicza dialogu" doskonale wpisują się w misję naszej szkoły.   W tegorocznej edycji projektu "Oblicza Dialogu" "Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych  kulturach i religiach." zamierzamy, w obecne od wielu lat w naszej szkole i pielęgnowane przez całą społeczność Ośrodka,  tradycje kulinarne z kręgu kultury chrześcijańskiej,  wpleść poznane tradycje kulinarne z kręgów innych kultur i religii. Z pewnością przyczyni się to do promocji wśród naszych uczniów wartości uniwersalnych. Pomoże im zrozumieć nie tylko zawartą w nich symbolikę, ale przede wszystkim uświadomi konieczność zachowania postawy szacunku wobec podobieństw i różnic występujących w innych religiach.