O nas

Wroku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do realizacji rocznego projektu Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - „Oblicza Dialogu” oraz związanego z nim programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”.

Hasło przyświecające tegorocznej edycji projektu to: Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.
Najważniejszymi założeniami edukacyjnym projektu są:

  • rozwijanie w społeczeństwie, a zwłaszcza młodych, postawę otwartości na inne kultury i religie;
  • uczenie wrażliwości na współistnienie z drugim człowiekiem oraz zapobieganie negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodów kulturowych czy wyznaniowych;
  • poznawanie różnorodności i wspólnych cech między kulturami i religiami na świecie;
  • rozwijanie pasji do gotowania, nie tylko tradycyjnych świątecznych polskich potraw oraz rozwijanie kultury przygotowywania i spożywania posiłków.

Ze względu na kontekst kulturowy projekt "Oblicza dialogu" wraz z programem edukacyjnym "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" wymagają skupienia jak największej liczby instytucji oświaty, nauki i kultury wokół idei, jaką jest edukowanie społeczeństw, zwłaszcza młodego pokolenia, w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji z powodów kulturowych czy wyznaniowych. 

Wszystkie realizowane przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Spytkowicach  - w ramach programu - przedsięwzięcia,  opisane zostaną na specjalnie to tego celu stworzonej stronie internetowej.

Szkolnymi koordynatorkami projektu są: Bernadeta Pulit, Paulina Gościej i Agata Trybuła.