Działamy

W obecnej edycji zamierzamy gotować, piec i cieszyć nasze podniebienia nowymi smakami :)

Cele i założenia projektu:

  • Poznanie przez uczniów religii i kultur
  • Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w warsztatach.
  • Pogłębienie zainteresowania historią i kulturą własnej religii oraz innych
  • Rozwój wyobraźni, fantazji poprzez tworzenie różnych potraw.
  • Rozwijanie umiejętności łączenia form spędzania czasu wolnego ze zdobywaniem wiedzy.
  • Kształtowanie osobowości i rozwijanie takich cech charakteru jak: aktywność, wrażliwość.
  • Wzmocnienie motywacji do pogłębiania wiedzy na temat religii.
  • Zintegrowanie uczniów, rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów.
  • Wyposażenie młodzieży w umiejętność współpracy, współdziałania.