O nas

Dlaczego dialog jest tak ważny? Wymienić można przynajmniej trzy racje. Po pierwsze, poprzez dialog zwalcza się uprzedzenia, stereotypy oraz postawy fundamentalistyczne wobec wyznawców innej religii, co było często przyczyną konfliktów, prześladowań, a nawet wojen religijnych. Po drugie, przyczynia się on do budowania pokoju i sprawiedliwości na świecie. Po trzecie, dobrze rozumiany dialog międzyreligijny i międzykulturowy prowadzi do poszerzania wiedzy o otaczającym nas świecie. Z tych wszystkich powodów chcemy dialogować, poznawać, otwierać się na inne kultury i religie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami w ramach projektu.

Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 39 im.Bartosza Głowackiego w Krakowie

 

www.sp39krakow.pl

 

Uczniowie biorący udział w projekcie:
 
Andrzej Jakosz
Sara Kowalczyk
Jagoda Orda
Kornelia Feliksiak
Bartosz Szwugier
Milena Capiga
Julia Łacic
Anna Gugała
 
Opiekun: Karolina Cygan