Regulamin edycji 2019/20

 

MŁODY ASYŻ.
MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU

 

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY SKIEROWANY
DO UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


VII EDYCJA

„Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach.”

rok szkolny 2019/2020

 

 

Organizator Projektu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie