O nas

Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie Śląskiej. W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju.”, zaś rok później dzięki naszym poczynaniom zdobyliśmy I miejsce.

Naszym celem będzie m.in. ukazanie uczniom ważnych miejsc lda różnych religii. Chcemy to zrobić poprzez przedstawienie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczącego innych kultur i religii. Planujemy przedstawić ideę pielgrzymowania jako sposób przybliżenia się do Boga.

W ramach tegorocznego projektu mamy zamiar zorganizować comiesięczne warsztaty dla dzieci, w czasie których będą poznawać inne kultury i religie. Planujemy przygotowywać prezentacje multimedialne i plakaty na temat miejsc kultu pielgrzymkowania w różnych religiach, a także przedstawiające pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zależy nam aby w rezultacie naszych wspólnych działań dzieci i młodzież stała się otwarta na wyznawców innych religii, ich tradycję i kulturę, aby znali różnice i umieli je szanować.

https://sp14ruda.edupage.org/

szkolny facebook