O nas

Jesteśmy grupką ośmiu dziewcząt – siódmoklasistek – wolontariuszek z małej miejscowości Michalów nieopodal urokliwego Szczebrzeszyna. Ponadstuletnia szkoła, do której uczęszczamy, położona jest w powiecie zamojskim, w województwie lubelskim. Naszą koordynatorką jest pani Dorota Gnieciak – nauczycielka języka polskiego oraz opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariusza.
    Głównymi celami naszej działalności są: kształtowanie współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom potrzebującym, uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie oraz kształtowanie osobowości zgodnie z zasadami kodeksu etyczno – moralnego. W swoich działaniach zawsze staramy się kierować słowami patrona naszej szkoły – św. Jana Pawła II, który mówił: ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
    Do projektu "Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" przystępujemy po raz pierwszy, za to z ogromną otwartością, ciekawością, zaangażowaniem i gotowością do pracy. W ramach ,,Oblicza Dialogu” zaplanowaliśmy różne inicjatywy
i zadania, które pomogą nam promować działania i postawy otwarte na inne kultury i religie, a są skierowane na poznawanie
i współistnienie z drugim człowiekiem.
    Efekty naszych działań będziemy na bieżąco prezentować na tej stronie.

UCZESTNICZKI PROJEKTU:

  1. Maria Domina
  2. Wiktoria Dusznik
  3. Aleksandra Grela
  4. Julia Kukiełka
  5. Aleksandra Mach
  6. Jagoda Mączka
  7. Kamila Nizio
  8. Natalia Smyl