O nas

„Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej”.

Misją szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego człowieka oparte na personalistycznej koncepcji osoby zawartej w nauce Kościoła Katolickiego. Szkoła opiera się w swej działalności na myśli i nauce Jana Pawła II na temat godności osoby. Wychowuje młodego człowieka w poszanowaniu prawdy, uczciwości, pokory, wspólnoty, twórczego myślenia, tolerancji, odpowiedzialności, wiary i osobistej więzi z Bogiem.

O szkole


"Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę…"

Jan Paweł II

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała w 1992 roku. Pomysł powołania szkoły zrodził się z wielkiego zapotrzebowania społecznego. Wielu rodziców pragnęło, aby ich dziecko uczęszczało do szkoły, w której program wychowawczy byłby spójny z wychowaniem w domu i aby podstawą tego programu były wartości chrześcijańskie.

Szkoła zatem ma charakter wyznaniowy, jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Przy rekrutacji uczniów nieistotny jest wyznawany światopogląd pod warunkiem pełnego zaakceptowania statutowych założeń szkoły mających na celu kształtowanie osobowości wychowanków zgodnie z chrześcijańską hierarchią wartości.

Nauczyciele pracujący w naszej szkole są ludźmi o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych i moralnych, odpowiedzialni za siebie i szkołę. Gdy ogłoszono konkurs na nauczycieli do tworzącej się szkoły zgłosiło się ponad 90 osób. Kilku wyłonionych z tej grupy nauczycieli do dziś pracuje w naszej szkole.

Od września 1999 roku uruchomiono także Katolickie Gimnazjum, które wraz z Katolicką Szkołą Podstawową tworzyło do 31 sierpnia 2017 roku Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 2.

1 września 2017 Katolicka Szkoła Podstawowa przyjęła imię Św. Jacka i w wyniku reformy szkolnictwa stała się ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami II Katolickiego Gimnazjum.

Zapraszamy na stronę Szkoły!

Zapraszamy na Facebooka!