Zagadka nr 1

W Sanktuarium Jana Pawła II możemy podziwiać dekoracyjne mozaiki o. Marko Rupnika, które wykonane są z przeróżnych kamieni będących metaforą różnorodności materii świata, ludzi. Mozaiki dotyczą tajemnic naszej wiary.

W prezbiterium po lewej stronie widnieje scena „Zwiastowania Matki Bożej”. Praca ukazuje dwie postaci - klęczącą Matkę Bożą, którą otacza Słowo Boga oraz Archanioła Gabriela, który zwiastuje Maryi Dobrą Nowinę. Maryja trzyma w dłooni rozwiniętą, czerwoną włóczkę, która symbolizuje rozpoczynające się życie Pana Jezusa. W dolnej części prezbiterium widzimy scenę Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Na mozaice znajdują się trzy postaci. W centralnej części Pan Jezus z przebitymi dłońmi i stopami, przyodziany w kapłańskie szaty. Wzrok widza przyciąga spojrzenie samego Jezusa, który patrzy na nas z umiłowaniem. Matka Boża tak jak w poprzedniej scenie, trzyma w dłoni czerwony kłębek włóczki. Jednak włóczka jest zwinięta, co jest symbolem dokonanego żywota. Po prawej stronie widzimy postać św. Jana, którego gest możemy interpretować jako odnalezienie w Zbawicielu swojego powołania.