Edycja 2020/21

Świat może być niekiedy groźnym żywiołem
— to prawda —
ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją
ma w sobie siłę Ducha,
aby stawić czoło zagrożeniom tego świata.
Jan Paweł II, 1997
Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu.
(Koh, 3,1- 3, 4)

 

Uwaga:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną

nabór do projektu przedłużony do 15 grudnia 2020

 

 


VIII edycja projektu „Oblicza Dialogu” przebiegać będzie pod hasłem „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”. W tym roku szkolnym analizować będziemy zagadnienia odnoszące się do sposobów celebrowania radosnych i smutnych chwil w życiu ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Pomimo różnic religijnych i kulturowych każdy człowiek, każda grupa etniczna, każde społeczeństwo przeżywa momenty radosne, beztroskie, idylliczne, a także mierzy się w swoim życiu ze smutkiem, melancholią czy zwątpieniem. Czas pandemii skłania do szczególnej refleksji na ten temat.
W życiu każdego człowieka istnieją chwile smutku i radości, pracy i odpoczynku, tworzenia i burzenia, przychodzenia i odchodzenia. Wszystkiego potrzebujemy, aby odnaleźć swoje jestestwo, aby odnaleźć sens swojego istnienia. Tak samo jak nasi przodkowie, potrzebujemy miłości, akceptacji, zainteresowania, bliskości. Potrzebujemy mieć swoją tożsamość, swoje miejsce na ziemi. W  tradycyjnych społecznościach czas podzielony był na okresy przynależne do sfery sacrum i do sfery profanum. W swojej mądrości, wynikającej z dziedzictwa pokoleń, wiedzieli nasi przodkowie, że człowiek kształtuje rzeczywistość wokół siebie ciężko pracując i walcząc z przeciwnościami. Do prawidłowego funkcjonowania zarówno jednostek jak i wspólnoty potrzebny jest jednak również czas świąt i czas zabawy. Jest także potrzebny czas zadumy nad sobą samym i otaczającym nas światem, czas dobrowolnego wyrzeczenia się przyjemności, dobrowolnego umartwienia.
Myślą przewodnią nauczania Jana Pawła II była godność każdej osoby ludzkiej. W encyklice Dives in misericordia Jan Paweł II wskazywał na godność jako szczególne źródło radości. Człowiek może także czerpać radość z nadziei, z chęci czynienia dobra, z zachwytu nad dziełami Stwórcy oraz z obcowania z pięknem.

Aby sprostać wyzwaniom obecnej sytuacji, wszystkie zadania można będzie wykonywać online. Dotyczy to zarówno obiegu dokumentów (karty zgłoszeń, planów, sprawozdań itp. ) jak i realizacji wszelkich zadań, zwłaszcza w kategorii „korzystamy”.

Realizacja VIII edycji projektu trwa od 30 października 2020 roku do 14 maja 2021 roku.
Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2020 roku.
Za datę końcową VIII edycji projektu uważa się dzień 14 maja 2021 roku.


------------------

Za: K. Juszczak, „…jest czas umierania”, https://portal.tezeusz.pl/blog/jest-czas-umierania/
M. Bąk, Walka postu z karnawałem,  http://wrodzinie.pl/wojna-postu-z-karnawalem/