Regulamin edycji 2020/21

Uwaga:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną

nabór do projektu przedłużony do 15 grudnia 2020