Korzystamy

 

<div style="box-sizing: border-box; font-family: " segoe="" ui",="" system-ui,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;"="">Przez czas działania projektowego musiała nam wystarczyć wirtualna rzeczywistość, dzięki tym stronom i instytucjom mogliśmy zagłębić się w temat. A po powrocie do normalności wykorzystamy zdobyta wiedzę korzystając z wycieczek, wystaw i konferencji.