Harmonogram działań w roku szkolnym 2020/2021

W ramach programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” nasi nauczyciele przygotowali dla nas wiele propozycji działań, abyśmy mogli lepiej poznać tematykę dialogu międzykulturowego oraz międzyreligijnego. W ramach naszych działań „będziemy świętować”, aby lepiej poznać obrzędy w różnych kulturach i religiach.

Jak będziemy uczyć tolerancji i pokoju naszych kolegów?... czyli DZIAŁAMY

  • zdobywanie wiadomości na temat obrzędów w różnych kulturach i religiach zakończone przygotowaniem prezentacji multimedialnych;
  • obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji;
  • jasełka;
  • szkolne konkursy dotyczące obrzędów i zwyczajów świątecznych.

Jak będziemy uczyć się tolerancji i pokoju w instytucjach?... czyli KORZYSTAMY

  • wirtualne spacery w obiektach sakralnych innych religii, ze sczególnym zwróceniem uwagi na obrzędowość.