"Różaniec to skarb, który trzeba odkrywać" św. Jan Paweł II

W miesiącu październiku uczniowie naszej szkoły prowadzili modlitwę różańcową. Każda z klas w innym tygodniu rozważała poszczególne tajemnice różańcowe. Za przykładem Jana Pawła II młodzież zgłębiała poszczególne cząstki. Modlitwa ta była wyjątkowo umiłowana przez Ojca Świętego jak mawiał: Różaniec „to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.